Spelberoende

5 organisationer mot spelmissbruk

Spelberoende – Spelberoende.se

Här handlar det om en hjälporganisation som finns över hela Sverige. Detta både när det handlar om stöd online, samt personliga möten i olika grupper runt om i landet. Vid extrema situationer som vid fara och pandemier arrangerar de webbaserade självhjälpsmöten. Denna organisation riktar sig både till problemspelare samt anhöriga. Spelberoendes Riksförbund är en obunden och fristående organisation, som inte har några religiösa eller partipolitiska anknytningar. Här handlar det om ett kraftfullt fokus på att förebygga, motverka och avhjälpa spelberoende och problemspelande över hela landet.

Fakta om Spelberoendes Riksförbund

Som en av de många hjälporganisationer med fokus på att förebygga och avhjälpa spelmissbruk är Spelberoendes Riksförbund en relativt ung organisation. Dock fanns detta förbunds förgreningar långt innan förbundet bildades. Spelberoendes Riksförbund bildades år 2000, genom att sammanfoga och bilda en organisation av många redan aktiva spelberoendeorganisationer i landet.

Efter detta tog det inte långt tid, utan det första kansliet, vilket också är förbundskansliet, placerades i Göteborg. Här skapades det en ny utbildningsplan för att hålla alla uppdaterade med dagens hot från spelvärlden och de olika och mest effektiva behandlingsmetoder som finns att tillgå. Detta har man fram tills idag lyckats bra med, och erbjuder numera allt från samtalsterapi till stödgrupper och kognitiv beteendeterapi.

Redan ett år efter bildandet av detta riksförbund, upptogs en kontakt med regeringen och socialministern. Detta ledde till att Spelberoendes Riksförbund sedan dessa har placerats i spetsen av olika hjälporganisationer mot spelberoende. Detta genom att de drev frågan till regeringsnivå, vilket resulterat i allt från ekonomiska bidrag ett nationellt behandlingsprogram för att avhjälpa och förebygga allt från problemspelande till spelberoende.

Redan från start beslutades även tre viktiga saker, som blivit grundstenar för Spelberoendes Riksförbund genom åren:

 • Förbundet eller dess olika förgreningar runt om i landet ska inte ta emot pengar eller andra ekonomiska incitament från spelmarknaden.
 • Förbundet ska se alla behandlingshem som likställda och arbeta för att sprida kunskap och olika tekniker som kan användas vid stöd och behandling av spelmissbrukare.
 • Avdelningarna i Malmö, Stockholm och Göteborg, ska vara moderföreningar till alla andra avdelningar och grupper i landet.

Så fungerar Spelberoendes Riksförbund

Spelberoendes Riksförbund, SBRF, är en del av Oberoende spelsamverkan-gruppen, OSS. Detta kan beskrivas som navet i det som leder till att olika grupper kan utföra sin verksamhet i landet. Detta kallar de för ett branschråd. I OSS finner du olika organ och representanter från alla de olika grupper som normalt kan associeras med spel och spelberoende i vårt samhälle. Genom detta samarbete syftar både OSS och Spelberoendes Riksförbund till att:

 • Förebygga spelberoende och finna problemspelande redan vid uppkomsten.
 • Informera allmänheten och risker med spelande via kontakter med spelombud, skolor, myndigheter samt ända ned till anhöriga.
 • Motverka och bidra till åtgärder samt åtstramning rörande skattebrott, illegalt spelande samt andra olagligheter där spelorganisationer och enskilda spelbolag bryter mot den svenska lagen.
 • Att alltid ligga i frontlinjen och uppta både nationella och internationella kontakter som kan bidra till en bättre förståelse, forskning rörande spelbeteende, uppkomsten till spelberoende samt alla nya och fungerande behandlingstekniker.

Arbetet sker från grunden

Spelberoendes Riksförbund är inte en organisation som väntar på att du som spelberoende ska uppta en kontakt, så de kan påbörja sitt arbete. Även om detta är en del av verksamheten, kommer detta istället kunna ses som ett resultat av ett grundläggande aktivt arbete. Här handlar det om att de aktivt arbetar med de stora frågorna och även de små, för att redan innan personer blir spelberoende kunna vara med att ta bort alla de olika anledningar till att detta sker.

Här arbetas det kraftfullt med att motverka aggressiv marknadsföring av spel. I och med att det idag är så enkelt att spela online via dator eller mobil, ses Spelberoendes Riksförbund detta som en stor del av verksamheten. De arbetar också med att förhindra glorifiering av spelande, vilket lett till att många unga har skapat allt från problemspelande till spelberoende.

Utöver detta har de ett tätt samarbete med regeringen dör de också trycker för att alla spelberoendefrågor ska handhas av socialdepartementet istället för finansdepartementet. Hur resultatet av det visar sig är fortfarande oklart.

Det personliga arbetet

Nu har det diskuterats och informerats flitigt om vad Spelberoendes Riksförbund gör på det nationella planet och det teoretiska. Naturligtvis arbetar de också mera handgripligt. Detta direkt med personer och anhöriga genom samtalsterapi och olika behandlingstekniker. Den samtalsterapi som ges kan vara i flera olika former. Här finns det hjälp att få online eller via telefonsamtal till att även erhålla personliga samtal. I detta fall är det allt från vanliga samtal till det som kallas för motiverande samtal, MI.

Utöver detta finns också Spelberoendes Riksförbund med kanslier, kontor och lokaler över nästan hela Sverige. Detta betyder då att det också formats stödgrupper där samtalsterapi och andra behandlingsmetoder sker via gruppsamtal och gruppterapi. 

Detta kan Spelberoendes Riksförbund hjälpa dig med

Det första som Spelberoendes Riksförbund kan hjälpa till med är att ge information om spelande. Faktum är att alla som funderar på att spela om pengar, vare sig det är landbaserat eller på det virtuella planet, bör ta del av all sådan information. Om detta skedde skulle flera vara medvetna om riskerna med spelande, samtidigt som de också skulle se och lära sig tyda de signaler som kommer innan ett djupt spelberoende uppstått.

Spelberoendes Riksförbund ger hjälp till alla de som drabbas av problemspelande eller spelmissbruk. Detta genom att ge stöd och behandling till allt från den spelberoende till alla de anhöriga och familjer som drabbas av detta problem. Denna hjälp ges i form av samtalsterapi, aktiv behandling via kognitiv beteendeterapi.

Spelberoende har själva inga behandlingshem i egen regi, men samarbetar med alla de bästa alternativen i varje distrikt där de finns representerade. Detta betyder således att Spelberoendes Riksförbund kan erbjuda aktiv hjälp och behandling inom alla områden och på alla nivåer vid problemspelande och för att avhjälpa spelberoende.

Här finns Spelberoendes Riksförbund

Det som gör Spelberoendes Riksförbund så bra är att de byggts upp av spelfria spelare. Här består hela SBRF:s styrelse av allt från anhöriga till friska spelberoende som kommer från alla de olika grupper som skapats runt om i landet. Idag har SBRF hela 14 olika kanslier och förgreningar runt om i landet. Detta gör att alla de som har ett behov av hjälp, får det mycket enkelt att komma i kontakt med en professionell och seriös hjälporganisation.

De olika kanslierna

De tre huvudkanslierna som finns ligger i Stockholm, Göteborg och Malmö. Förutom detta finns det möjligheter att direkt via telefon komma i kontakt med kanslier i Kristianstad, Halmstad, Borlänge, Luleå, Trollhättan, Helsingborg, Kalmar, Uppsala, Karlstad, Växjö och Karlshamn.

Vidare kan du även se, finna och delta i online möten direkt via deras hemsida. Idag har huvuddelen av verksamheten rörande det teoretiska arbetet koncentrerats till Stockholm. Nedan ser du grundläggande information hur du enklast får kontakt med Spelberoendes Riksförbund.

Förbundsordförande: Magnus Olausson
E-post: [email protected] – Tel: 0705-29 06 92

Adress: Skogvaktaregatan 11, 115 42 Stockholm

(För övriga kanslier och förgreningar samt stödgrupper, vänligen se hemsida eller ring direkttelefon)

Hemsida: https://www.spelberoende.se 

Stödlinjen för spelare och anhöriga: 020-81 91 00

 

Stödlinjen – Stödlinjen.se

Här har du en av de mest kända namnen inom stöd och hjälp för allt från problemspelande till spelmissbruk. Detta är inte bara ett namn, utan faktiskt en professionell organisation med en stor verktygslåda. Här ger de sin hjälpa och professionella vägledning till allt från de som lider av spelproblem till alla de anhöriga som också drabbas av detta problem. Stödlinjen är en nationell organisation och hjälp med uppgiften att ge råd och stöd för att avhjälpa allt från spelberoende till problemspelande. Hjälpen ges i form av råd, vägledning och motiverande samtal, MI. Genom att uppta en kontakt med Stödlinjen kan både personer med spelberoende och anhöriga få professionell hjälp. Här får du kunskap om behandlingar och vart du kan vända dig vid behov av hjälp.

Fakta om Stödlinjen

Stödlinjen ingår i Stockholms Läns vårdområde inom förebyggande arbete, tillsammans med Alkohollinjen och Sluta Röka Linjen samt alkoholhjälpen.se. De drivs, och står under tillsyn, av Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet, på uppdrag av Socialdepartementet. Att Stödlinjen erbjuder hjälp och råd till anhöriga samt personer med spelproblem är vida känt. Något du kanske inte kände till, är att de också har kunskaper och resurser för att ge råd och information till personer inom socialtjänsten, frivilligorganisationer samt även vård och behandling sektorn.

1999, när Stödlinjen för första gången såg dagens ljus drevs denna av en privat aktör. Det skulle dröja ända fram till 2011 innan detta professionella organ för hjälp och råd vid olika problem började falla under Centrum för Psykiatriforskning på Karolinska Institutet. Vid starten gav Stödlinjen också enbart enkla råd via telefonsamtal. Sedan dess har denna organisation under Socialdepartementets regi byggts ut till att omfatta allt som har med att förebygga, avhjälpa och behandla spelberoende. 

Så fungerar Stödlinjen

Stödlinjen är en organisation och en del av Centrum för Psykiatri på Karolinska Institutet som mestadels bygger på virtuell verksamhet gentemot personer med spelproblem och dess anhöriga. Med andra ord är detta ett organ som erbjuder rådgivning över telefon, live chatt eller via e-post. Detta gör de utifrån ett förhållningssätt som baseras på den verbala behandlingsmetoden MI, motiverande samtalsterapi.

Även om Stödlinjen kan vara ett bra hjälpmedel för att avhjälpa eller motverka spelberoende, så är det inget organ som erbjuder någon handläggande verksamhet. De erbjuder inte heller återkommande kontakter. Dock är alltid de som ringer in välkomna att, om framtida behov uppstår, ringa till Stödlinjen igen. Vad det hela handlar om är en rådgivande verksamhet med motiverande samtal som bygger på grunderna i kognitiv beteendeterapi.

Stödlinjen erbjuder denna verksamhet med cirka 20 stycken rådgivare. Här har de också ett mycket stort kontaktnät, där de också kan hänvisa till personliga gruppsamtal, behandlingshem och privata psykologiska samtal med utbildad personal.

Utöver allt detta kommer den som enbart finner vägen till Stödlinjens hemsida, att finna en enorm mängd information, råd och hjälp genom att bara läsa. Här finns allt från självtester till direkta råd och generell information för alla de som vill ta del av detta.

Stödlinjens arbete med andra organisationer

Även i detta fall jobbar Stödlinjen med rådgivning och information. Här har de exempelvis ett mycket omfattande samarbete med Spelberoendes Riksförbund, där de ofta ger de som ringer rådet att uppta en kontakt med den lokala stödgruppen som finns i många städer. Utöver detta fungerar även Stödlinjen som ett informativt och rådgivande organ för kunskap inom behandlingstekniker och samtalsterapi för alla som arbetar inom vård och omsorg samt många andra organisationer.

Detta kan Stödlinjen hjälpa dig med

Som vi redan beskrivit är Stödlinjen inte en organisation som erbjuder direkt handläggande hjälp eller behandlingar mot spelmissbruk för de drabbade eller anhöriga. Här fungerar de som en informationskanal där rådgivning och ett initialt första samtal är grundläggande hjälp. En kontakt med Stödlinjen kan upptas av både den drabbade eller de anhöriga. Gällande detta finns det olika områden som Stödlinjen kan hjälpa till inom, beroende på om det handlar om kontakt med en anhörig eller med den spelberoende personen.

Stödlinjens råd och information till personer med spelproblem

De råd och den information som ges skiljer sig beroende på om det är en direkt kontakt med en spelberoende person, eller om det handlar om kontakten med en anhörig. Nedan ser du några olika råd och vilken information som ges till de som är spelberoende eller lider av problemspelande.

 • Ger information och råd gäller användning av ansvarsfullt spelande och alla de verktyg som finns inom detta område, samt anslutning till Spelinspektionens Spelpaus.
 • Rådgivning gällande hantering av ett kraftigt spel-sug och hur det kan gå till att hantera tankar på spel.
 • Ekonomisk rådgivning och hur det bör gå till att hantera pengar och ekonomiska situationer i samband med spelande.
 • Råd som för en spelberoende bort från spelandet och skapar intresse för andra alternativa aktiviteter som kan vara lika intressanta.
 • Hänvisning till olika typer av behandlingar, behandlingshem, psykologer samt stödgrupper.

Så med andra ord kommer Stödlinjen att kunna ge en initial hjälp samt att även via goda råd och hänvisning lägga grunden till att spelberoende och personer med problemspelande slutligen får ett totalt koncept med hjälp som leder till ett lyckat resultat.

Råd och information till anhöriga

Att anhöriga ofta drabbas lika mycket, eller ibland mer, av en persons spelberoende är vidkänt. Med anledning av detta har Stödlinjen utarbetat ett koncept för hjälp och rådgivning även till dessa personer. Med andra ord kan du som är anhörig och lider av en annan persons spelmissbruk, eller bara önskar rådgivning om hur du ska hantera denna person, också kontakt Stödlinjen.

Detta hjälper Stödlinjen anhöriga med:

 • Råd och hjälp angående kommunikation och hur det går till att föra ett vägledande och motiverande samtal med en spelberoende.
 • Information gällande hur det går att sätta gränser och hur det går till att vidarebefordra denna information.
 • Konsten att uppmuntra och förespråka alternativa aktiviteter som inte innebär eller hör till spelande.
 • Råd om hur de själva ska hantera situationen och hur de bäst kan ta hand om sig själva och den ekonomi som de förfogar över.
 • Även här hänvisas det i många fall till gruppsamtal och andra former av stöd och samtal för anhöriga.

Med denna hjälp för anhöriga i kombination med rådgivning och information samt hänvisning till de spelberoende, blir Stödlinjen en komplett organisation som fyller en mycket bra funktion genom att reparera den ibland trasiga samhället.

Här finns Stödlinjen

När det gäller Stödlinjen är detta ingen hjälporganisation där anhöriga eller spelberoende träffar andra människor i verkliga livet. Här handlar det om något du finner online i den virtuella världen. Faktiskt kan detta ses som något mycket positivt. Detta då det helt och hållet speglar den värld som de flesta spelberoende lever i och har lärt sig förstå.

Stödlinjen kontaktar du direkt via hemsidan eller telefon.

Hemsidan finner du på: https://www.stodlinjen.se 

(Här kan du även registrera dig och logga in för att ta del av den självhjälp som erbjuds.)

Ring Direkt: 020-81 91 00 (Öppettider alla vardagar 09.00-17.00 samt till 21.00 på måndagar och torsdagar.)

Via hemsidan når du också direkt till deras live chatt, om detta är ett sätt till kontakt som du anser passar bättre i dagens moderna värld.

 

Spelforskning – Spelforskning.se

Hos Spelforskning.se talar de rakt av om den hårda sanningen. Två procent av den svenska befolkningen har någon form av problem med spel om pengar. Ja, detta och mycket mera är vad Spelforskning handlar om. Detta är inte någon hjälporganisation, eller något behandlingshem. Här finns det inga samtalsgrupper eller någon att kontakta. Helt enkelt finns det ingen direkt hjälp att få vid spelmissbruk via Spelforskning. Direkt frågar du dig varför detta ska vara med här? Denna sektion handlar ju om hjälp. I det fallet ska ingen som vill ha information och råd samt vägledning rörande spelmissbruk se bort från spelforskning.se. Detta är en perfekt plats för att som anhörig eller problemspelare få all den information du behöver.

Fakta om Spelforskning

Domänen vid namn spelforskning.se har funnits sedan november 2013, vilket ska anses vara en svensk pionjär inom området. Än idag anses spelforskning vara ett område som är ganska så ungt. Visst finns det redan idag en rad olika stödorganisationer och förbund, som hanterar detta område med stor professionalism. Dock är det ibland bra att finna en sida med information som spelforskning.se. Helt enkelt hittar du en plats fullproppad med information, där du själv kan bilda dig din egna personliga uppfattning rörande spelmissbruk och hur det påverkar dig själv och din omgivning.

Helt enkelt är spelforskning.se en ren och skär blogg om spelande, spelmissbruk och hur detta uppstår samt hur det kan behandlas och informeras om. Detta kan vara ett perfekt komplement för alla som vill veta mera inom detta område och också söker fakta samt statistik gällande problemspelande och spelmissbruk i Sverige.

Så fungerar Spelforskning

Hur fungerar då spelforskning.se, när du inte kan ringa någon linje och få hjälp eller det egentligen inte finns någon direkt möjlighet till kontakt? Ja, möjligheter till kontakt finns, med en del av de människor som har utbildning inom området och har skrivit inlägg samt artiklar på denna informativa och faktabaserade hemsida. Dock är en direkt kontakt inte alls syftet med Spelforskning och denna hemsida. Här handlar det om att du ska ta dig tid, sätta dig ned och läsa igenom all den matnyttiga information som finns.

Något som kan vara helt klart, är att spelforskning.se kan fungera som en informativ sajt för personer i risk för spelmissbruk vilket bara det kan leda till positiva och förbyggande resultat. Utöver detta finns allt spelforskning.se där för alla anhöriga eller vänner som vill veta mera om vilka alternativ till hjälp som finns och hur de ska hantera detta problem.

Spelforskning.se har även tilldelats ett ISSN-nummer, viket enbart ges till en online-resurs om den uppfyller en rad olika krav. Spelforsknings ISSN: 2002-5874 uppfyller följande:

 • Sidan måste inneha ett redaktionellt innehåll, med en utvald redaktion.
 • Artiklar och innehåll ska vara behäftat med namn på skribent samt land.
 • Sidan måste ha en permanent titel.
 • Det måste finnas en giltig webbadress.
 • Ett specifikt ämnesinriktat innehåll måste finnas.

När du sedan ser till namn och titlar på redaktionen, förstår du direkt att med denna grupp personer och genom att uppfylla alla kraven. Ja, då blir Spelforskning en informativ sida du kan lita på.

Detta kan Spelforskning hjälpa dig med

När nu spelforskning.se fungerar som en blogg, vad finns det då för information att hämta på denna webbplats? Med det faktum att den informativa sidan varit online och aktiv sedan november 2013, gör att det finns massor med information, statistik och historik bland artiklarna. Du finner också massor med information om behandlingsmetoder och olika behandlingshem samt organisationer som arbetar aktivt med att förebygga och avhjälpa spelmissbruk.

Nedan ser du vilken information du finner på spelforskning.se 

 • Sidan är indelad i tre tydliga kategorier, där du finner datorspel, spel om pengar samt en ej kategoriserad/övrigt sektion. Det är naturligtvis spel om pengar som är sidans stora fokus.
 • Du finner också en anhörigstudie samt en spelfrihetsstudie.
 • Sidan tar upp spelproblem inom olika områden och hur de kan påverka samt avhjälpas, efter det att uppkomsten av dessa har deklarerats.
 • Sidan fungerar också som en tidning med nyheter om spelforskning och spelmissbruk när detta finns tillgängligt.
 • Vissa gånger eftersöks personer som kan ingå i olika studier, vilket kan leda till större insyn och kunskaper rörande spelberoende och spelproblem.
 • En trevlig och oberoende läsning som tar upp många frågor, belyser problem och hänvisar till tillgänglig hjälp och behandling.

Förutom punkterna ovan finns det också en rad olika länkar till vettiga bloggar inom samma eller liknande områden. Detta gör att du via spelforskning.se alltid får en bra information och en plats där du kan söka dig vidare för att finna ytterligare fakta samt skriverier inom ett och samma område.

Här finns Spelforskning

Nu är det på det sättet att du redan förstått att Spelforskning enbart är en informativ hemsida gällande spel om pengar och eventuella problem som kan uppstå i samband med detta. Med andra ord finns det inget kansli eller något kontor där du kan uppta kontakt för att få vidare vägledning. Dock finns det vissa personer som är förknippade med spelmissbruk samt information inom detta område som har lagt upp sin kontaktinformation på sidan. Här erbjuds du att ta kontakt om det är något du undrar över.

Den kontakt som finns är via e-post: [email protected] 

De personer som sitter i redaktionen för denna informationssida om spelmissbruk är allt från legitimerade psykologer till professorer. De flesta av dessa jobbar på Centrum för Psykiatriforskning på Karolinska Institutet eller Stockholms Universitet.

 

Spelallvar – Spelallvar.se

När du finner vägen till spelallvar.se har du funnit en av Sveriges bästa och mest seriösa bloggar om spelbegär, spelberoende samt problemspelande. Precis som spelforskning.se är detta ingen hjälporganisation. Här handlar det om en levande informationskälla som ständigt uppdateras och informerar om det senaste inom området spel om pengar. Vare sig du är anhörig till en person med spelproblem, har egna spelproblem eller bara har ett stort intresse inom detta område. Ja, då kommer garanterat spelallvar.se att ge dig mycket bra, spännande och intressant läsning. Att vara intresserad och i behov av information gällande spelberoende är inget att skämmas för. Här delar du detta med cirka 2% av den svenska befolkningen.

Fakta om Spel Allvar

Något som genomsyrar denna blogg och stora informationskälla rörande spel om pengar och spelberoende, är att de inte gör spelandet till något ont och negativt. Här talar de sig varma om att veta sina gränser och att spela lagom samt att använda huvudet. Ja, vad det egentligen betyder, får du enbart reda på om du tar del av informationen på denna heta blogg.

Denna informationskälla som behandlar spel om pengar samt problem med spel, är lite äldre än Spelforskning som nämndes i inledningen. Här handlar detta om cirka två år, då spelallvar.se registrerades och lanserades i december 2011. Sedan dess har de fungerat som en kraftfull och korrekt informationskälla för alla anhöriga och många personer med spelberoende eller ett problemspelande.

Så fungerar Spel Allvar

Om det är en hjälporganisation som du kan ta kontakt med och få direkta stödsamtal samt råd om vart du vidare ska vända dig för att behandla ett spelberoende, kommer inte spelallvar.se att vara den rätta platsen. Här kan du inte får någon personlig kontakt. Faktum är att det inte ens finns något kontaktformulär eller e-postadress du kan använda.

Givetvis kan detta vara något som ger ett oseriöst intryck, dock är det så långt bort från spelallvar.se du kan komma. Denna informationskälla innehåller mycket seriös och korrekt information. Faktum är att du som tar dig tid att läsa denna, också kan få direkt hjälp av spelallvar.se. Detta genom vetskapen om vart du ska vända dig och hur olika situationer ska bemötas och hanteras. Bara det är halva vägen för en person att få upp ögonen för det som är fel.

Detta kan Spela Allvar hjälpa dig med

Vad är det då som spelallvar.se verkligen kan hjälpa dig med? Du kan inte kontakt någon och du kan inte heller få någon personlig hjälp. Är det då inte bättre att skippa detta och ta hjälpen från Stödlinjen eller Spelberoendes Riksförbund istället. Jo, visst kan det verka så och alla fungerar på olika sätt. För en del är hjälp att finna vägen på egen hand, medan det för andra krävs någon som pekar i rätt riktning med hela handen.

För alla de som inser det intressanta och bra med att finna vägen till hjälp på egen hand, kommer spelallvar.se att vara den perfekta lösningen. Faktum är att detta också kommer att vara det som du ska lära dig av personliga motiverande samtal med en psykolog. Det hela handlar om att ett spelberoende enbart kan behandlas med ett positivt resultat om den drabbade har viljan att ta tag i problemet. När du anser att spelallvar.se kan vara den rätta vägen, har du redan tagit klivet från motiverande samtal till att aktivt ta hand om problemet på egen hand.

Hjälp för spelberoende och problemspelare

Som du redan förstått handlar det om hjälp till självhjälp hos spelallvar.se. Detta passar absolut inte alla, men om det är så att du anser att ditt spelande har tagit överhand. Ja, då har du redan medgett problemet inför dig själv, vilket gör att det också finns chans att finna lösningen på egen hand. Faktum är att det bara kan handla om att du måste lära dig att hantera ditt spelande, sätta gränser för det och spela ansvarsfullt. Vissa kan fortsätta spela efter att ha insett detta, vilket gör att det roliga inte behöver vara slut för alla. Om problemet är inom ramarna för detta, kommer spelallvar.se att vara den perfekta informationskällan.

Nedan får du ett axplock av de olika typer av information som behandlas och som kan vara till gagn för dig som har problem att kontrollera ditt spelande. Om missbruket är tungt och du inte vill medge detta, så är det alltid bättre att söka personlig hjälp och assistans.

Hjälp för anhöriga

Precis som alla de som har ett spelproblem och kan erkänna detta inför sig själva kan ta del av informationen på spelallvar.se, så kan även anhöriga som drabbats av spelmissbruk göra detta. Detta kan många gånger vara personer som inte alls spelar eller har kunskaper om denna värld. Här kan de få insikt i hur spelande verkligen fungerar och vilka regler och risker som finns med detta. Faktum är att det finns en egen länk för anhöriga till spelmissbrukare. Kort och koncist förklarar de där hur du som anhörig ser ett spelmissbruk och vilka tecken samt reaktioner du ska leta efter.

Utöver detta är sedan hela denna informativa sajt fullproppad med generell information om spelande samt även hur det går till att sätta gränser samt var det finns ytterligare hjälp att få om det inte skulle räcka med vägledande och informativa fakta.

Generell information – Spel om pengar

Vad som är det bästa med spelallvar.se är att denna informativa blogg innehåller så mycket generell information om spelande och problemspelande. Dessutom innehåller den också massor med fakta om gällande lagar och regler på den svenska spelmarknaden efter det att de svenska spellicenserna blev ett faktum. Nedan ser du allt vad spelallvar.se behandlar förutom all den hjälpande information de ger gällande spelmissbruk och möjlig hjälp för att avhjälpa detta. Här kallar de detta för deras 13 grundpelare:

 • Hjälp för spelare: Råd och information om allt från spelmissbruk till att begränsa sitt spelande.
 • Datasekretess: Så tas dina personliga uppgifter om hand.
 • Marknadsföring: Hur får spelbolagen marknadsföra sig.
 • KYC: Allt om lär känna din kund systemet.
 • Rättvist spel: Spel ska vara rättvist, hur uppnås det?
 • Betalningar: Betalningar, alla regler utan krångel.
 • Spel: Att utforma spel på ett ansvarsfullt sätt.
 • Spel bland minderåriga: Studier och fakta rörande illegalt spel bland minderåriga.
 • Utbildning: Utbildning rörande ansvarsfullt spelande för verksamma aktörer i spelbranschen.
 • Verksamhet: Regler för spelbolagens verksamhet och hur den måste skötas.
 • Klagomål: Vart lämnar du klagomål, vilka olika alternativ har du?
 • Gränser: Lär dig sätta dina egna gränser för spel och ekonomi.
 • Samhällsansvar: Allt om vilket ansvar samhället och myndigheterna har gällande spel.

Här finns Spel Allvar

Ja, var finner du spelansvar, förutom vid spelbordet när du gör dina insatser? Tyvärr är detta ett problem, då det inte finns någon kontaktinformation angiven till spelansvarr.se. De ska helt enkelt ses som en informationskälla där du finner aktuell och seriös information.

Inofficiellt så kan vi se att spelansvar.se finns registrerade hos Binero AB i Stockholm. Detta är den information vi kunde hitta om spelallvar.se.

 

GA Anonyma Spelare – Gamblersanonymous.se

De flesta har hört talas om Gamblers Anonymous. Detta är något som är lika känt i spelvärlden, som AA när det gäller alkoholmissbruk. Här handlar detta om en svensk förgrening av Gamblers Anonymous från USA. Faktum är att denna organisation spänner över hela världen och finns som exempel också i England och på Irland. I Sverige har de tagit namnet GA Anonyma Spelare, men har valt att ligga på webbplatsen gamblersanonymous.se, för att alla ska se deras kraft och koppling till denna stora organisation. En del säger att allt som kommer från USA är skit, andra säger att det är bra. När sanning ska fram är det inget land där allt är bra. Med det sagt är spelberoende något negativt, men Gamblers Anonymous något positivt. Sedan om det kommer från USA eller inte, är helt oväsentligt.

Fakta om GA Anonyma Spelare

Gamblers Anonymous grundades så tidigt som i januari 1957 i soliga Kalifornien, USA. Sedan dessa har denna organisation hjälp många människor som hamnat i blåsväder på grund av spelande att åter se solens strålar fall på dem. Detta ledde således till att organisationen under årens lopp har spritt sig över världen och fått fotfäste i många länder. För att bara ta några exempel finns de idag i Argentina, Kanada, Bulgarien, Irland, England, Indien Grekland, Israel, samt i Japan och Ryssland. Ja, för att inte glömma det, så finns de alltså väl etablerade även i Sverige.

Totalt finns de representerade på nästan 90 olika platser i världen, vilket gör dem till världens största och mest omfattande organisation som jobbar för att avhjälpa och motverka samt förebygga spelberoende och problemspelande. I Sverige började Gamblers Anonymous hålla möten i Malmö 2002. Sedan dess har de arbetat med personliga möten, gruppträffar som bygger på precis samma principer som Anonyma alkoholister.

Så fungerar GA Anonyma Spelare

Det sätt som Gamblers Anonymous jobbar på är precis efter samma typ av behandlingsprogram som Anonyma Alkoholister, AA. Här handlar det om en verifierad behandlingsplan, som visat sig vara effektiv över hela världen. Det hela styrs och utarbetas i USA, men alla de olika länderna är med och utvecklar nya moderna sätt för samtal och träffar där alla ska känna sig delaktiga och slutligen kunna erkänna sina problem inför helt främmande människor.

GA Anonyma Spelare arbetar således efter det som sedan många år tillbaka kallas för 12-stegs principen. Givetvis anpassas de tolv stegen i denna process för att förtydliga det som ska behandlas, för att visualisera detta i de drabbades medvetande. I huvudsak är Gamblers Anonymous, Sverige en sammanslutning för problemspelare och spelmissbrukare. Här är detta ingen organisation för anhöriga. Naturligtvis kan anhöriga uppta kontakt med organisationen för att få vägledning, men de personliga träffarna är något som hör spelarna till.

De tolv stegen för att kunna kalla sig en frisk spelare

Något som kan vara av värde att veta, är att det finns en plan att arbeta efter. För en person med spelproblem kan detta ge en säkerhet om att flera provat detta och att det faktiskt är något som kan fungera. Nedan ser du de tolv stegen som ska leda till att du accepterar dig själv som en frisk spelare, precis som det fungerar med en nykter alkoholist. Hos Gamblers Anonymous anser de att de som har problem med sitt spelande måste avstå helt från detta, vilket har visat sig vara ett bra val för många under årens lopp.

De tolv stegen

 

 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför spelandet – att våra liv hade blivit ohanterliga.

 2. Vi kom till insikt om att en kraft, starkare än vi själva, kunde hjälpa oss till ett normalt sätt att tänka och leva.

 3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i händerna på denna kraft, så som vi uppfattade den.

 4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk och ekonomisk inventering av oss själva.

 5. Vi erkände inför oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.

 6. Vi var helt och hållet beredda att avlägsna dessa karaktärsfel.

 7. Vi bad ödmjukt Gud, såsom vi uppfattade Gud, att avlägsna våra fel.

 8. Vi gjorde en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var beredda att gottgöra dem alla.

 9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var möjligt, utan att skada dem eller andra.

 10. Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände   genast när vi hade fel.

 11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, såsom vi uppfattade Gud, varvid vi endast bad om insikt om Guds vilja med oss och styrka att utföra den.

 12. Efter att ha gjort vårt bästa i att praktisera dessa principer i alla våra angelägenheter, förde vi budskapet vidare till andra spelmissbrukare.

Som du snabbt förstår skiljer sig Gamblers Anonymous och GA Anonyma Spelare Sverige sig från andra hjälporganisationer. Här är de religiöst bundna. Det finns dock inget som säger att du inte kan dra nytta av detta program och behandling utan att blanda in religion. Detta då stegen kan anpassas.

Detta kan GA Anonyma Spelare hjälpa dig med

Det som GA Anonyma Spelare kan hjälpa dig med, är att förebygga, motverka och avhjälpa spelberoende. Här handlar det om att uppta en initial första kontakt, där du sedan kommer att ingå i din närmaste lokala grupp. Här finns GA Anonyma Spelare i hela 11 olika platser i landet.

Hos denna mycket välkända och sedan många år bekräftade hjälporganisation, finns det alla verktyg att tillgå. Det hela bygger på att inför dig själv, gruppen och dina anhöriga samt de du tillfogat skada erkänna ditt spelberoende, fel och ta ansvar för den skada du tillfogat dig själv och andra.

Den hjälp du får av Gamblers Anonymous Sverige är att ingå i en grupp, 12 stegs programmet samt möjliga enskilda samtal med utbildade eller erfarna människor som upplevt samma problem. Du som önskar får även en väg att återigen få kontakt med Gud och allt det positiva som detta kan ge en troende människa.

Här finns GA Anonyma Spelare

Ovan nämnde vi att GA Anonyma Spelare finns på 11 olika platser i Sverige. Detta är: Malmö, Landskrona, Helsingborg, Trelleborg, Gävle, Karlstad, Kramfors, Stockholm, Motala samt Boden och Örebro. Här är det Malmö som fungerar som huvudkontor och det svenska navet i denna stora organisation. De andra platserna fungerar som mötesadress samt möjligheter att nå företrädare via ett telefonnummer.

Kontoret i Malmö finner du på: Folketshus, Olof Palmes Plats 1, Malmö.

Här är det Tommy som svarar i telefonen på nummer: 0705-174100.

E-post: [email protected]

Öppet tider för besök är: Lördagar 12.00-13.30 samt Onsdagar: 18.30-20.00