Casinon, Välgörenhet, Klimatförändring: Varför Vi Donerat 100 000 dollar till Founders Pledge

Vad finns det för gemensamt mellan nätcasinon, coronavirus och klimatförändringar? För att kunna besvara den frågan behöver vi göra en djupdykning i en av Great.com:s hittills viktigaste milstolpar. En donation på 100 000 dollar till Founders Pledge. Denna blomstrande community av entreprenörer hittar och finansierar lösningar för några av världens mest akuta globala problem.

Ett Casinobolag som inte spelar med sina Värderingar

Om du aldrig hört talas om Great.com – vi är en nätcasino-affiliate som donerar 100% av våra förtjänster till välgörenhet. Vår grundare, Erik Bergman, tog sitt tidigare casinobolag (Catena Media) från 0-300 anställda och nådde en värdering på 200 miljoner dollar innan han fyllt 30.

Vi kombinerar Eriks erfarenheter och kunskaper från iGaming-branschen med en grupp professionella inom marknadsföring, kommunikation och ledarskap för att bilda ett mångfaldigt och kraftfullt team med ett gemensamt mål: att få stopp på den globala klimatkrisen.

De flesta företag har utformats för att göra ägare, anställda och övriga intressenter rika – men det har inte Great.com. Vi vill verka så smalt som möjligt och donera alla våra nettovinster till granskade välgörenhetsorganisationer med inriktning på globala klimatförändringar.

Vårt uppdrag är att göra mesta möjliga nytta, och med ett namn som Great.com – har vi ett ansvar att höja ribban för varje åtgärd vi genomför. Denna bonus innebär att fungera bättre än alla övriga casino affiliates och närma oss filantropi, företagskultur och socialt inflytande mer resultatinriktat och öppet.

Coronapandemins effekter på välgörenhet

COVID-19 har rasat fram över världen och förintat all känsla av säkerhet och normalitet. Fram tills den 8 juni har fler än 397 000 dödsfall runt om i världen inträffat till följd av coronapandemin.

 

Det går inte att underskatta de personliga förluster som människor drabbats av på grund av pandemin, men COVID-19 har också helt lamslagit företag och hela branscher. 

Sektorn för ideellt arbete och välgörenhet har otvivelaktigt drabbats hårdast av coronapandemin med färre människor som donerar och arbetar ideellt runt om i världen. En nyligen gjord undersökning från The Chronicle of Philanthropy kom fram till att 20% av alla välgörare hade slutat skänka och kommer inte börja igen förrän ekonomin vänder tillbaka till det bättre. 

Rapporter från Storbritannien antyder att cirka 10% av alla brittiska välgörenhetsorganisationer kommer stängas ner innan årets slut på grund av den ekonomiska effekten av COVID-19. I USA har 13% av alla ideella organisationer helt stoppat sin verksamhet, och 49% förväntar sig att över hälften av deras omsättning kommer hotas av karantäner och långvariga restriktioner kring social distansering.

 

För att sätta det hela i lite perspektiv – under 2015 rapporterade den amerikanska federala skattemyndigheten att cirka 1,56 miljoner registrerade ideella organisationer runt om i USA genererade i runda tal 2,64 biljoner dollar i omsättning. Om vi tar bort 13% av dessa ideella organisationer är det i runda tal redan 202 800 organisationer som inte går att driva och som har nästan 1,3 biljoner dollar i ideella intäkter som äventyras på grund av coronavirus.

 

Med USA mitt i en lågkonjunktur, så som National Bureau of Economic Research (NBER) rapporterade i februari 2020. I och med det kan ideella organisationer under en överskådlig framtid förvänta sig kraftig nedgång i antalet donationer.

 

Den skada som COVID-19 orsakat på välgörenhetsorganisationer sträcker sig dessvärre bortom de effekter som följer av en vanlig ekonomisk svacka. I en rapport från 2012 av Stanford University om Välgörenhetsgåvor och den stora lågkonjukturen minskade de totala välgörenhetsgåvorna med 7% och 6,2% under de två år som följde direkt efter finanskrisen 2007-2008.

De donationer som görs är inte bara överlag färre, de bidrag som ges används också i hög grad till sådant som har med corona att göra – vilket gör att många andra akuta och viktiga ärenden lämnas därhän och inte får de pengar som de behöver för att fortsätta fungera som de ska.

 

Välgörenhetsexperter som David Goldberg, VD för Founders Pledge, råder givare ”att inte tveka inför att finansiera de betydelsefulla ändamål som du vanligtvis skulle stödja…” eftersom välgörenhet ofta är nollsummespel med verkliga och inflytelserika avvägningar. Han fortsätter med att säga att “om en majoritet av den globala filantropin nu kommer ägnas åt COVID-19, innebär detta att den fördrivits från andra områden.”

 

Se hela intervjun här.

Historiska siffror visar dessutom att bidrag efter naturkatastrofer som orkaner, översvämningar och pandemier påverkar filantropiska bidrag på ett oproportionerligt sätt. Som exempel kan nämnas orkanen Katrina och orkanen Rita under 2005 som vållade skador för miljardtals dollar i lokalsamhällen över hela Louisiana och Texas och deras omgivande stater.

Omedelbart efter varje orkan skedde betydande ökningar av donationer till välgörenhetsorganisationer i de drabbade områdena. De berörda ideella organisationerna i Louisiana ökade med 17,18% efter orkanen Katrina och katastrofhjälporganisationer i Texas ökade med 29,84% efter orkanen Rita.

Coronaviruset liknar inte någon annan naturkatastrof vi tidigare sett, så vi vet inte i vilken utsträckning övriga, likaledes viktiga, ändamål som klimatförändringar och malaria kommer påverkas på lång sikt. Det vi vet är att historiska bevis och direkt forskning antyder att dessa övriga ändamål kommer förlora betydande intäkter på grund av färre donationer överlag och omfördelningen av blivande bidrag till coronarelaterade ändamål.

Hur vi gick tillväga för att donera 100 000 dollar

Vårt uppdrag på Great.com är att göra mesta möjliga nytta, vilket helt enkelt handlar om att hitta sätt att generera högsta avkastning på våra aktiviteter, investeringar och finansieringar. När det gäller donationer letar vi efter sådana ändamål som ger den bästa avkastningen per skänkt dollar, samtidigt som vi håller fast vid vårt nuvarande mål med att bekämpa klimatkrisen.

Att ge ett sådant ansenligt bidrag mitt i coronakrisen var ingen lätt uppgift. Vi kände behov av att stödja hjälpinsatserna för pandemin, men vi kände till den proportionerliga fördelningen av donationer som uppstår efter naturkatastrofer, och det gjorde oss tveksamma till att välja sådana ändamål som enbart fokuserade på pandemin.

Vi hittade flera välgörenhetsorganisationer som bidrog med hjälp och stöd för sådant som har med pandemin att göra – men i själva verket förstod vi att dessa ändamål redan fick så mycket uppmärksamhet att effekten av vårt bidrag inte skulle bli lika hög. Dessutom inser vi vilken kompromiss som kommer med en donation på 100 000 dollar, och om vi bara hade gett de här pengarna till hjälp mot pandemin hade detta inneburit att inte ge dem till ett annat kritiskt och akut problem som klimatförändringar.

Efter mycket research och överväganden fastnade vi så småningom vid en organisation som skulle hantera coronavirus, klimatförändringar och vår önskan om att maximera avkastningen på vår investering.

 

Den organisationen var Founders Pledge.

Vad är Founders Pledge?

Founders Pledge är en global community av företagare som har avsatt en utvald del av sin nuvarande eller framtida förmögenhet till välgörenhet. Founders Pledge har ett engagerat forskarteam som genomför noggranna undersökningar om vilka välgörenhetsorganisationer som är de mest effektiva på sitt område och ändå är i behov av ytterligare finansiering som fungerar som underlag för sina medlemmars givna beslut. De mest framgångsrika entreprenörerna är ofta datadrivna och praktiskt inriktade, vilket är några av de vägledande principerna för Founders Pledge.

Founders Pledges mål är att ge företagare möjlighet att kunna göra stor nytta genom att ge dem tillgång till en effektiviserad givar-infrastruktur, banbrytande forskning och en växande global community av entreprenörer. Det kostar inget att gå med i Founders Pledges community, och 100% av de donationer som görs av medlemmarna går till deras utvalda välgörenhetsorganisationer – vilket innebär att Founders Pledge förlitar sig på utomstående samarbetspartners och finansiering för att upprätthålla sin verksamhet (dvs. vår donation på 100 000 dollar).

 

Som medlem i Founders Pledge community förbinder du dig att donera minst 2% av dina privata intäkter till välgörenhet. När du förbundit sig till detta blir du en del av communityn och kan påbörja din resa till att bli en mer strategisk filantrop tack vare en stor mängd forskning, nätverkshändelser och förteckningar över donationsmöjligheter med stor genomslagskraft som riktas mot de ändamål som är viktigast för dig.

Sedan lanseringen 2015 har Founders Pledge community vuxit och har nu fler än 1400 medlemmar från 30 olika länder som förpliktat sig till ett sammanlagt belopp på över 2,4 miljarder dollar. Företagare från några av de största varumärkena i världen som WeWork, Skype, Spotify och Uber är medlemmar.

 

Till dags dato har de genererat över 435 miljoner dollar i bidrag till välgörenhetsinrättningar och ideella organisationer med ändamål som:

 

 • Klimatförändringar
 • Hälsa & och Infektionssjukdomar
 • Djurskydd
 • Beredskap inför pandemier
 • Psykisk hälsa
 • Barns välfärd

Founders Pledge och Coronavirus

Founders Pledge inte är specifikt inriktat på hjälp vid coronavirus, men de har upprättat en COVID-19 fond – i samarbete med Silicon Valley Bank. Denna globalt inriktade fond anpassar sig efter de behov som finns i takt med att de utvecklas, och forskarteamet på Founders Pledge sammanställer en regelbundet uppdaterad portfölj av skalbara och högeffektiva organisationer vars syfte är att:

 

 • Öka beredskapen inför pandemier
 • Stoppa spridningen av COVID-19
 • Minska de sociala och ekonomiska bördorna för drabbade samhällen

 

Founders Pledge har forskat på befintliga risker sedan januari 2019 och rekommenderade sina medlemmar att bidra till organisationer för beredskap inför pandemier redan innan coronakrisen fick fäste. Tack vare dessa experter inom pandemier kan medlemmarna känna sig lugna med att varje dollar de donerar till den här fonden optimeras för att ge hög avkastning.

Genom att donera till Founders Pledges COVID-19 Global Impact & Innovation Fund vet man att donationen går till väl granskade organisationer med stor genomslagskraft som maximerar sin potential och hindrar dig från att råka ut för något välgörenhetsbedrägeri kring COVID-19.

 

Man ser gärna att medlemmar och allmänhet slår samman sina resurser i denna enskilda fond som sedan kommer att delas ut till välgörenhetsorganisationer i de kategorier som nämnts ovan med utgångspunkt i var donationerna blir som mest effektiva.

Varför vi valde Founders Pledge

Founders Pledge inte är specifikt inriktat på hjälp vid coronavirus, men de har upprättat en COVID-19 fond – i samarbete med Silicon Valley Bank. Denna globalt inriktade fond anpassar sig efter de behov som finns i takt med att de utvecklas, och forskarteamet på Founders Pledge sammanställer en regelbundet uppdaterad portfölj av skalbara och högeffektiva organisationer vars syfte är att:

 

 • Öka beredskapen inför pandemier
 • Stoppa spridningen av COVID-19
 • Minska de sociala och ekonomiska bördorna för drabbade samhällen

 

Founders Pledge har forskat på befintliga risker sedan januari 2019 och rekommenderade sina medlemmar att bidra till organisationer för beredskap inför pandemier redan innan coronakrisen fick fäste. Tack vare dessa experter inom pandemier kan medlemmarna känna sig lugna med att varje dollar de donerar till den här fonden optimeras för att ge hög avkastning.

Genom att donera till Founders Pledges COVID-19 Global Impact & Innovation Fund vet man att donationen går till väl granskade organisationer med stor genomslagskraft som maximerar sin potential och hindrar dig från att råka ut för något välgörenhetsbedrägeri kring COVID-19.

 

Man ser gärna att medlemmar och allmänhet slår samman sina resurser i denna enskilda fond som sedan kommer att delas ut till välgörenhetsorganisationer i de kategorier som nämnts ovan med utgångspunkt i var donationerna blir som mest effektiva.

Hur Founders Pledge kommer använda vår donation på 100 000 dollar

Founders Pledge bildades med en önskan att förstå exakt hur stor inverkan (resultat) som skapas av ett specifikt bidrag (insats) som annars inte skulle ha skett. Naturligtvis ställde vi samma fråga till Founders Pledge.

 

Hur exakt kommer Founders Pledge använda vår donation på 100 000 dollar?

Svaret var precis det man kunde förvänta sig av en datadriven, målfokuserad community bestående av entreprenörer.

Vår donation för att täcka verksamhetsutgifterna för Founders Pledge ger deras organisation mer frihet att fortsätta fokusera på sina viktigaste förmågor när det gäller communityns tillväxt, välgörenhetsforskning, utbildning och optimerad infrastruktur.

Vad är nästa steg för Great.com?

Det känns otroligt att donera 100 000 dollar till en sådan fantastiskt organisation som Founders Pledge – men detta är bara början. Great.coms grundare Erik Bergman har också gått med som medlem och donerar miljontals dollar i framtida intäkter från sina aktier i Catena Media.

Vi befinner oss också i inledningsskedet med lanseringen av våra första intäktsgenererande produkter: en en recensionssida för New Jersey nätcasino och en recensionssida för svenska nätcasinon. Vi kommer donera 100% av förtjänsterna från de här jobben till väl granskade organisationer som Founders Pledge, Clean Air Task Force och andra som överensstämmer med våra mål och värderingar.

På längre sikt sikt kommer vi bygga upp en av de mest betrodda och tillförlitliga rekommendations-motorerna i världen och vi kommer fortsätta ge stöd till positiva ändamål med stor genomslagskraft.

 

Om du vill veta mer om Great.com eller Founders Pledge, följ nedanstående länkar.

GREAT

FOUNDERS PLEADGE